bewust zien

Eind vorig jaar heb ik een proef gedaan met een groep. Ze werden in tweetallen gezet en moesten elkaar 14 minuten onafgebroken in de ogen kijken. Dat heeft mij een heel mooi inzicht gegeven want er gebeurde namelijk heel bijzondere dingen:

Na de proef vertelde iedereen over zijn eigen ervaring. Het viel mij op dat de meesten het hadden over wat ze gevoeld hadden, maar niemand sprak over wat ze hadden gezíen. Tot een van de proefpersonen vertelde dat hij zijn ‘staar’ partner had zien veranderen. Eerst was ze zwart/wit geworden, daarna leek ze heel oud en dan juist weer heel jong met een roze gloed boven haar hoofd. De personen die al verteld hadden, knikte instemmend. Ze besefte pas dat ze dat gezien hadden toen het door iemand anders werd uitgesproken. Hoe bijzonder is dat!

Ik vind het super interessante materie. Want hoe kan het dat wanneer je iemand lange tijd aanstaart, deze ouder of jonger lijkt te worden, in heel iemand anders verandert of misschien zelfs wel een dierlijk uiterlijk krijgt!

En daarnaast, hoe kan het dat je het wel ziet gebeuren maar dat je je er niet bewust van bent. Want wat betekent het als je dingen wel ziet maar niet registreert? Waar kijken we allemaal overheen?

Ik ben in ieder geval getriggerd. Ik ga dan ook oefenen. Om met mijn bewustzijn, bewust te zien.